SNS Demokratirapport 2017. Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Seminarium 2017.09.08

Lyssna

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterar fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.

SNS Demokratirapport 2017 är skriven av fem statsvetare som alla medverkar vid seminariet:
Johannes Lindvall, professor vid Lunds universitet
Hanna Bäck, professor vid Lunds universitet
Carl Dahlström, professor vid Göteborgs universitet
Elin Naurin, docent vid Göteborgs universitet
Jan Teorell, professor vid Lunds universitet

Rapporten kommenteras av:
Berit Högman, vice gruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp
Marta Obminska (M), ledamot Konstitutionsutskottet
Helena Wockelberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Samtalet leds av journalisten Åsa Julin.