SNS Demokratirapport 2017. Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Seminarium 2017.09.08

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterar fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.

SNS Demokratirapport 2017 är skriven av fem statsvetare som alla medverkar vid seminariet:
Johannes Lindvall, professor vid Lunds universitet

Hanna Bäck, professor vid Lunds universitet

Carl Dahlström, professor vid Göteborgs universitet

Elin Naurin, docent vid Göteborgs universitet

Jan Teorell, professor vid Lunds universitet

Rapporten kommenteras av:
Berit Högman, vice gruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp

Marta Obminska (M), ledamot Konstitutionsutskottet

Helena Wockelberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Samtalet leds av journalisten Åsa Julin.