SNS Förtroenderådsmöte och 2018 års Konjunkturrådsrapport

Ons 17 januari 2018
Tid och plats

Onsdag 17 januari 2018, 16:00–23:00
Moderna museet, Skeppsholmen, Stockholm

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter Förtroenderådets sammanträde presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd, som i år granskar kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige.

Kapitalets storlek växer. Detta skapar möjligheter för investeringar och ökad tillväxt. Men många oroar sig också för att en ojämn förmögenhetsfördelning kan skapa sociala klyftor med politisk sprängkraft.

SNS Konjunkturråd 2018 går igenom den senaste forskningen och ger förslag på hur beskattningen kan utformas på bland annat bostäder, finansiella tillgångar, arv och gåvor utan att växtkraften kvävs och kapitalet flyr utomlands.

Medverkande

Konjunkturrådet 2018 består av forskarna:
Daniel Waldenström (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och gästprofessor vid Sorbonne (Paris School of Economics).
Spencer Bastani, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Finansminister Magdalena Andersson kommenterar.

Seminariet leds av Åsa Julin, journalist.

Förtroenderådsmötet äger rum kl. 16:00-16:30. Presentationen av Konjunkturrådsrapporten äger rum kl. 17:00-18:45.

Personliga inbjudningar skickas ut med post under november.