SNS Förtroenderådsmöte och presentation av 2016 års Konjunkturrådsrapport

Tor 28 januari 2016
Tid och plats

Torsdag 28 januari 2016 00:00:00

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter rådets sammanträde presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd.

2016 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på den omdebatterade svenska infrastrukturpolitiken. Forskarna granskar den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel. Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam (ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Finansminister Magdalena Andersson kommenterar.

Personliga inbjudningar skickas ut med post.

Tid och plats

Se personlig inbjudan.