SNS Helsingfors: Strukturreformer i banksektorn

Mån 8 april 2013
Tid och plats

Måndag 8 april 2013, 12:00–13:30
Handelsbanken, Alexandersgatan 11, Helsingfors.

Lunchmöte med Erkki Liikanen.

Under senare år har bankerna i EU blivit allt större och deras verksamhet alltmer komplex. Det har funnits brister i både styrning och kontroll. Många bankers förlusttäckningsförmåga är också begränsad.

I början av 2012 utnämnde därför EU-kommissionär Michel Barnier en arbetsgrupp som skulle bedöma behovet av förändringar i de europeiska bankernas struktur. Syftet var att förbättra det finansiella systemets stabilitet och säkerställa att bankerna fullföljer sin roll i samhället och därmed stödjer realekonomin på bästa möjliga sätt.

Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen valdes till ordförande för gruppen och deras rapport presenterades i oktober 2012. Under lunchmötet kommer han att tala om resultatet av gruppens arbete.

Rolf Marquart, CRO Svenska Handelsbanken kommenterar.

Anmälan

Senast torsdag 28 mars till Ulrika Wrede, ulrika.wrede@kolumbus.fi.

Varmt välkommen!
SNS Helsingfors