SNS Job Market 2022

Seminarium Mån 19 december 2022
Tid och plats

Måndag 19 december 2022, 08:30–17:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

För sjunde året i rad välkomnar vi arbetsgivare från näringsliv, akademi och offentlig förvaltning till SNS Job Market för att möta doktorander i nationalekonomi som disputerar under det kommande året.

SNS Job Market vänder sig till alla arbetsgivare som söker högkvalificerad kompetens som kan utföra statistiska analyser på stora mängder data och annan avancerad datahantering.

De deltagande doktoranderna har mycket goda kunskaper i statistik, empiriska metoder och ekonomisk teori. Deras forskning spänner över fält som exempelvis makro, finansiell ekonomi, arbetsmarknads-, miljö- och beteendeekonomi.

Eventet riktar sig inte bara till arbetsgivare som vill hålla intervjuer utan även de som är intresserade av att knyta kontakter med forskarutbildade ekonomer och ta del av ny nationalekonomisk forskning.

Doktorander från samtliga svenska lärosäten som har tillstånd att utfärda doktorsexamen i nationalekonomi bjuds in att delta. Under dagen presenterar doktoranderna kortfattat sin forskning och det ges tillfällen till informella samtal. För dig som är arbetsgivare finns möjlighet att ta del av doktorandernas cv:n, uppsatser och rekommendationsbrev i förväg. Det går bra att delta under hela dagen eller komma till de sessioner som är relevanta för dig. Schema för dagen kommuniceras i god tid.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och är öppet för SNS medlemmar* och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!