SNS Jönköping: Flyget och företagen

Tis 29 november 2016
Tid och plats

Tisdag 29 november 2016, 12:00–13:30
Jönköping Airport, lokal Utsikten.

Tisdagen den 29 november hälsar SNS Jönköping dig välkommen till ett möte om flygets betydelse för näringslivet.

Flygets ökande betydelse i den globala ekonomin är väl dokumenterad. Däremot har det saknats övergripande studier om sambandet mellan flygförbindelser och svenskt näringsliv. Forskarna Shon Ferguson och Rikard Forslid har i SNS forskningsrapport ”Flyget och näringslivet” studerat vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är viktiga för olika branscher. Forskarna identifierar flera samband mellan flygförbindelser och kommunernas näringslivsstruktur.

  • Vad finns det för samband mellan avståndet till en flygplats och den ekonomiska aktiviteten i en kommun?
  • Vad betyder inrikesflyget till Stockholm för kommunerna utanför storstadslänen?
  • Vilken betydelse har internationella direktlinjer för svenska företags handel med omvärlden?

Medverkande

Rikard Forslid, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Anmälan

Senast torsdagen den 24 november till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon: 036-34 65 11.

Varmt välkommen!

SNS Jönköping
Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson