SNS Jönköping: Kapitalbeskattningens förutsättningar

Tid och plats

Torsdag 1 mars 2018, 12:00–13:30
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Vaggerydsgatan 1, lokal ”Småland”.

Hur ska kapital beskattas? Ska vi ändra skatterna på kapitalinkomster och fastigheter? Vad tycker svenska folket om att beskatta kapital? Dessa är några av de frågor som forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 ställer sig. I sin rapport diskuterar och analyserar de kapitalbeskattningen i Sverige.

Kapitalets värde växer i västvärlden, även i Sverige. Detta skapar möjligheter för investeringar, konsumtion och ökad tillväxt, men också oro för växande klyftor med politisk och social sprängkraft. Forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 analyserar och diskuterar den svenska kapitalbeskattningens utmaningar och vilka lärdomar forskningen ger om hur skatter bör utformas på bland annat bostäder, finansiella tillgångar och arv, utan att växtkraften kvävs eller kapital flyr utomlands.

Rapporten presenteras av Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är lunchvärd för mötet.

Anmälan

Senast tisdagen den 27 februari till Jörgen Bruhn, joni10@handelsbanken.se

Väl mött!
SNS i Jönköping
Jens Claesson, ordf., Jörgen Bruhn, Anna-Lena Isaksson, Leif Melin, Sten Norinder,
Dan Sylvebo