SNS Jönköping: Perspektiv på riksdagsvalet – tillbakablick och framtidsbild

Tid och plats

Torsdag 24 maj 2018, 12:00–13:30
Svenskt Näringslivs lokaler, Skolgatan 4, Jönköping

SNS i Jönköping bjuder in till ett lunchseminarium om förutsättningarna inför riksdagsvalet i september. Föredragshållare är Thomas Gür. Han kommer att tala om valet 2018 och vad vi kan förvänta oss av det i perspektiv av valet 1998 och valet 2038 – fem val och 20 år bakåt, respektive framåt.

Vad var bilden av Sverige för 20 år sedan, 1998, och hur ser vår bild i dag ut av Sverige om 20 år, inför valet 2038? Föredraget följs upp med sedvanlig diskussion/frågor från publiken. Kom gärna förberedda med inspel och kommentarer så vi får igång ett intressant och givande samtal.

Thomas Gür har en bakgrund inom bland annat Försvarsmakten, journalistiken och näringslivet. Han är en av Sveriges mest kända samhällsdebattörer, och han har skrivit ett flertal böcker kring migrationspolitik, integration, arbetsmarknad och samhällsutveckling. Han når med sina närmare 30 000 följare på Facebook tusentals personer varje dag med sina analyser av och kommentarer till dagspolitiska händelser.

Lunchvärd är Svenskt Näringsliv.

Anmälan

Senast tisdagen den 22 maj till Jörgen Bruhn, joni10@handelsbanken.se

Väl mött!
SNS i Jönköping
Jens Claesson, ordf., Jörgen Bruhn, Anna-Lena Isaksson, Leif Melin, Sten Norinder,
Dan Sylvebo