SNS Jönköping: Utmaningar för Jönköpings län

Tid och plats

Torsdag 4 maj 2017, 12:00–13:30
Elite Stora Hotellet, Jönköping. Hotellplan 3.

Torsdagen den 4 maj bjuder SNS Jönköping in till ett samtal med landshövding Håkan Sörman för att diskutera utmaningar för Jönköpings län.

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner med ett starkt privat näringsliv. Liksom övriga Sverige känner dock även Jönköping av de förändringar som många regioner står inför: de regionala klyftorna ökar och tillväxten koncentreras till storstäderna. Allt fler unga väljer att lämna sina hemkommuner.

Jönköpings läns landshövding Håkan Sörman kommer till SNS Jönköping för att tala om framtiden. Hur ser utvecklingen ut specifikt för Jönköping? Hur påverkas den lokala arbetsmarknaden och näringslivet? Och vad finns det för strategier för att klara utmaningarna?

Medverkande

Håkan Sörman, landshövding för Jönköpings län

Anmälan

Senast måndagen den 1 maj till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon 036 36 51 11.

Varmt välkommen!
SNS Jönköping

Cicki Törnell, ordf., Jens Claesson , Leif Melin, Sten Norinder, Anna Gillek Dahlström, Dan Sylvebo.