SNS Kalmar: Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol

Tid och plats

Torsdag 5 juni 2014, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Strävan efter synlighet är en av de största utmaningarna för organisationer idag. Dagens medier erbjuder många möjligheter till det. Samtidigt blir det allt svårare att kontrollera den egna mediebilden. Kritik, åsikter och rykten kan få snabb medial spridning, samtidigt som journalistiken blir alltmer värderande.

petrelius_karlberg

SNS Kalmar bjuder in till en diskussion om villkoren för företags och andra organisationers synlighet med utgångspunkt i den nyutkomna boken Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol (SNS Förlag). Utifrån aktuell forskning analyseras två tydliga och tongivande samhällstrender: en ökande medialisering och en ökande moralisering av organisationer och deras verksamheter. Författarna argumenterar för att medier i allt högre grad intar rollen som moralisk domstol och frågar sig vilka konsekvenserna blir.

Vid mötet presenteras bokens slutsatser av PERNILLA PETRELIUS KARLBERG, ekon. dr. vid Handelshögskolan i Stockholm.

Boken är skriven av docent MARIA GRAFSTRÖM, ekon. dr PERNILLA PETRELIUS KARLBERG, och ekon. dr KAROLINA WINDELL.

Anmälan

Senast tisdagen den 3 juni till Katarina Ellborg, katarina.ellborg@lnu.se

Varmt välkommen!

Styrelsen i SNS Kalmar