SNS Konjunkturråd 2013: Dags för enkla skatter!

Tor 17 januari 2013
Tid och plats

Torsdag 17 januari 2013, 11:00–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen? Läs mer och ladda ner rapporten.

Årets Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning och betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

I Konjunkturrådet 2013 deltar LENNART FLOOD professor i ekonometri Göteborgs universitet, KATARINA NORDBLOM docent i nationalekonomi Göteborgs universitet samt DANIEL WALDENSTRÖM professor i nationalekonomi Uppsala universitet.

Konjunkturrådsrapporten kommenteras av statssekreterare HANS LINDBERG vid Finansdepartementet och URBAN BÄCKSTRÖM, vd Svenskt Näringsliv.

Mötet leds av journalisten ANITA JEKANDER.

Pris och anmälan

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 590 kr för SNS-medlem* och 1180 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 15 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!