SNS Konjunkturråd 2015: Den svenska skulden

Tor 15 januari 2015
Tid och plats

Torsdag 15 januari 2015, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

SNS Konjunkturrådsrapport 2015 Den svenska skulden fokuserar på hushållens och företagens skuldsättning.

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder.

  • När utgör en skulduppbyggnad ett problem?
  • Är Sverige i en sådan situation i dag?
  • Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken?
  • Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar PETER ENGLUND (ordförande) och BO BECKER, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, TORBJÖRN BECKER, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, MARIEKE BOS, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt PEHR WISSÉN, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Konjunkturrådsrapporten kommenteras av ULF HOLM (MP), statssekreterare, CECILIA SKINGSLEY, vice riksbankschef och ANNA ÖSTER, chefekonom, Länsförsäkringar.

Samtalet leds av MIA ODABAS, ekonomijournalist.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 590 kronor. I avgiften ingår ett ex av rapporten. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!