SNS Konjunkturråd granskar Sveriges transportinvesteringar

2016 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på den omdebatterade svenska infrastrukturpolitiken. Satsar vi tillräckligt mycket pengar på våra vägar och järnvägar och prioriteras rätt projekt? Rådet kommer också granska hur de politiska besluten fattas. Vad blir effekten när investeringar motiveras med politiska hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Rådet leds av professor emeritus Harry Flam. Rapporten presenteras i januari 2016.

Sedan 1974 utser SNS varje år ett konjunkturråd med uppgift att granska den
ekonomiska politiken och föreslå förbättringsåtgärder. I 2016 års rapport kommer
SNS Konjunkturråd studera den ekonomiska politiken på transportområdet och
bland annat lyfta följande frågor:

 Är den svenska infrastrukturen eftersatt och hur ska upprustningen i så fall
finansieras?
 Satsar vi för mycket på nya dyra projekt istället för att underhålla och
utveckla den befintliga infrastrukturen?
 Hur kan den existerande infrastrukturen nyttjas så effektivt som möjligt?
Vilken betydelse har skatter och avgifter för att styra väg- och
järnvägstrafiken dit kapaciteten finns?
 Hur försäkrar vi oss om att investeringar i viktig och kostsam infrastruktur är
samhällsekonomiskt lönsamma? Varför är det ofta regionalpolitiken och
andra politiska hänsyn som avgör var investeringar hamnar?
 Är underhåll och nybyggnation av infrastruktur ett effektivt verktyg för att
skapa sysselsättning och parera konjunktursvängningar?

– En väl fungerande infrastruktur är av avgörande betydelse för hur den
svenska ekonomin ska fungera framöver. Samhällsekonomisk lönsamhet ska
styra prioriteringarna, men så är tyvärr inte alltid fallet. Vi kommer att bena
ut vilka överväganden som i realiteten styr investeringarna och ta fram
konkreta förslag för politikerna att ta ställning till, säger Harry Flam.

SNS Konjunkturråd 2016 består av:
Harry Flam, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi,
Stockholms universitet (ordförande)
Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska
högskolan
Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Kontakt

Harry Flam, harry.flam@iies.su.se eller 08-16 30 67
Stefan Sandström, forskningsledare SNS, stefan.sandstrom@sns.se eller 08-507
025 64.

Vid pressfrågor: Kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se
eller 070–382 20 95.