SNS Luleå: Afrika — en kontinents ekonomiska och sociala historia

Tid och plats

Onsdag 4 juni 2014, 18:00–20:00
LKABs huvudkontor, Varvsgatan 45, Luleå.

Afrika befinner sig i en process av betydande ekonomiska förändringar och allt fler afrikanska länder upplever idag ekonomisk tillväxt och demokratisering. I takt med detta ökar omvärldens intresse för Afrika och dess historia, en historia som till stor del är präglad av myter och fördomar. För trots att Afrika är en kontinent med ett mångfacetterat och spännande förflutet är det än idag vanligt att beskriva afrikanska samhällen som primitiva och historian som statisk.

SNS Luleå bjuder in dig för att lyssna till ERIK GREEN som presenterar sin bok Afrika – en kontinents ekonomiska och sociala historia (SNS Förlag). I boken, som är skriven tillsammans med ELLEN HILLBOM, beskriver de Afrika som den dynamiska och variationsrika kontinent det är och de lämnar det annars så vanliga eurocentriska perspektivet där Afrika hålls samman i sin egenskap av att skilja sig från Europa. Fokus ligger inte på krig eller hungerkatastrofer utan på hur människor levde och lever i vardagen med betoning på skillnader mellan länder, regioner och samhällen.

ERIK GREEN är docent i ekonomisk historia, Lunds universitet. ELLEN HILLBOM är docent och studierektor vid ekonom-historiska institutionen, Lunds universitet.

Anmälan

Senast tisdagen den 3 juni till Anders Furbeck, anders.furbeck@lkab.com.

Styrelsen Luleå