SNS Luleå: Konjunkturrådets rapport 2014. Hur får vi råd med välfärden?

Ons 23 april 2014
Tid och plats

Onsdag 23 april 2014, 18:00–20:00
SEB, Storgatan 42A i Luleå.

SNS Konjunkturråd 2014 fokuserar på frågan om välfärdens långsiktiga finansiering på 2000-talet. Hur får vi råd med välfärden?

  • Kan vi behålla välfärdsstaten i dess nuvarande utformning?
  • Varför är det så svårt att finansiera välfärdssystemen i ett rikt land som Sverige?
  • Om skatterna inte ska höjas – hur kan då medborgarnas stigande krav på välfärden mötas?

SNS Konjunkturråd presenterar lösningar på välfärdsstatens finansieringsdilemma och utmanar de politiska partierna att tala klarspråk om dessa frågor inför valet 2014.

Rapporten presenteras av JESPER ROINE, docent i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm.

Anmälan

Senast fredagen den 18 april till Lena Djurberg, e-post: lena.djurberg@seb.se, telefon 070-881 91 26.

SNS Luleå vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Luleå