SNS Malmberget: SNS Konjunkturråd 2016 – Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

Ons 10 februari 2016
Tid och plats

Onsdag 10 februari 2016, 18:00–20:00
Best Western Liza Hotell, Gällivare

Onsdagen den 10 februari hälsar SNS Malmberget dig välkommen till ett möte om den svenska transportpolitiken med Maria Börjesson, docent vid KTH.

Forskarna i SNS Konjunkturråd 2016 har granskat den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel. Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

I rapporten har de största järnvägsprojekten som färdigställts under senare år granskats. Vad är slutsatserna om den tänkta Norrbotniabanan från Umeå till Luleå?

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam (ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Anmälan

Senast fredagen den 5 februari till Elias Norojärvi, elias.norojarvi@lkab.com, 0970 76134.

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget