SNS Måndagsklubb: Så kan integrationen av nyanlända flyktingar förbättras

Tor 16 april 2015
Tid och plats

Torsdag 16 april 2015, 11:30–13:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Välkommen till ett lunchsamtal om integrationen i Sverige.

MARIA STENSTRÖM, forskningsledare på FOI, och CHRISTINA EKLÖF, utvecklingsledare på Migrationsverkets Omvärldsenhet, presenterar sin nyligen avslutade scenarioanalys om den svenska asylmigrationen 2014-2017. Analysen identifierar påfrestningar i den svenska asylmigrationsprocessen och presenterar förslag på hur dessa påfrestningar skulle kunna minskas genom ändrade förutsättningar för ansvariga aktörer.

I samtalet medverkar även JASENKO SELIMOVIC, tidigare statssekreterare med ansvar för integrationsfrågor.

Medverkande

CHRISTINA EKLÖF, utvecklingsledare på Migrationsverkets Omvärldsenhet
JASENKO SELIMOVIC, tidigare statssekreterare med ansvar för integrationsfrågor
MARIA STENSTRÖM, forskningsledare på FOI

Diskussionen leds av HELENA STÅLNERT, kommunikations-rådgivare och tidigare kommunikationsdirektör på SSAB och Saab samt chef för SVT Aktuellt.

Om Måndagsklubben

Inom ramen för Måndagsklubben träffas ledande beslutsfattare och forskare för informella möten. Endast medlemmar i nätverket bjuds in. Läs mer här.