SNS Måndagsklubb: Sveriges framtida försvar

Mån 31 mars 2014
Tid och plats

Måndag 31 mars 2014, 18:00–20:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Utvecklingen i Ukraina aktualiserar vilket militärt skydd Sverige behöver och hur landets beredskap ser ut. Överbefälhavare Sverker Göranson kommer till SNS för ett samtal om försvarets utmaningar.

Som en konsekvens av en förändrad omvärld övergick Sverige 2010 från ett värnpliktsbaserat territorialförsvar till ett försvar inriktat på frivillig rekrytering och internationella insatser.

Senare i vår kommer Försvarsberedningen att lämna sin försvarspolitiska rapport till regeringen. I rapporten analyseras det svenska försvaret och rekommendationer ges inför nästa års försvarsbeslut om försvarets struktur och utveckling fram till 2019.

CHARLOTTE WAGNSSON, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, inleder samtalet med en inblick i vad Ukrainakrisen innebär för säkerheten i Europa.

Samtalet leds av JOHN CHRISPINSSON, journalist och författare.

Anmälan

Mötet är öppet för Måndagsklubbens medlemmar och anmälan sker via mail till PETRA LARSSON, petra.larsson@sns.se.

Varmt välkommen!

OM MÅNDAGSKLUBBEN
Inom ramen för Måndagsklubben träffas Sveriges ledande beslutsfattare och forskare för informella middagsmöten.

KOMMANDE MÖTEN
12 maj: SNS Måndagsklubb: Afrika – framtidens kontinent.