SNS ordinarie förtroenderådsmöte och sommarmingel 2019

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder nästa gång den 13 juni 2019.

Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Nya insikter från SNS forskning

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. På mötet presenterar tre forskare några av de senaste rönen.

Program

16:15 Registrering

16:30 ORDINARIE FÖRTROENDERÅDSMÖTE
SNS vd Mia Horn af Rantzien informerar om verksamheten

17:15 Paus och registrering

17:30 NYA INSIKTER FRÅN SNS FORSKNING
Den komplexa tjänstepensionen
Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Medicinsk utbildning för framtidens vård
Li Felländer-Tsai, professor, överläkare i ortopedi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande?
Henrik Andersson, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Vad gör SNS referensgrupper?
Urban Englund, styrelseordförande Praktikertjänst, och Annika Sundén, analysdirektör Arbetsförmedlingen, berättar om hur referensgrupperna till SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet och Lärdomar om integration arbetar.

18:45 MINGEL OCH BUFFÉ

Anmälan

Personliga inbjudningar skickas ut inom kort.