SNS ordinarie Förtroenderådsmöte och sommarmingel

Tid och plats

Tisdag 26 maj 2015, 16:30–20:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder nästa gång den 26 maj. Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Program

16:15 Registrering

16:30 Ordinarie Förtroenderådsmöte
SNS vd informerar om verksamheten.

17:15 Paus och registrering

17:30 Forskningsseminarium

18:30 Sommarmingel och buffé