SNS Paris: Arvet efter Sovjet. Vad händer i Ryssland?

Tor 8 oktober 2015
Tid och plats

Torsdag 8 oktober 2015, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Tiden från Sovjetunionens fall fram till idag är en omvälvande period i den ryska historien. Örjan Berner var 1989-1994 ambassadör i Sovjetunionen och i Ryssland samt i flertalet av de stater som ingick i det sovjetiska väldet efter dess upplösning i december 1991. Den 8 oktober besöker han SNS Paris.

ÖRJAN BERNER är aktuell med boken Härskarna i Kreml- Från Gorbatjov till Putin. Med avstamp i den period då det kommunistiska systemet kollapsade och maktkampen mellan Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin utspelades, berättar Berner om den ryska samhällsutvecklingen under Vladimir Putins ledning.

I boken diskuteras bland annat följande frågor:

Var Sovjetunionens upplösning ödesbestämd av det socialistiska systemets kollaps och de nationella spänningarna? Eller var den ett resultat av politiska misstag i Kreml och västmakternas påtryckningar?

Är den auktoritära hållning som idag präglar Putins ledning en återgång till rysk imperialism?

Hur ska vi egentligen tolka och förstå Putin och det som idag sker inom Kremls murar?

Föredrag med efterföljande diskussion.

Anmälan

Senast måndagen den 5 oktober till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris