INSTÄLLT: SNS Paris: Hur ska politiken utformas för att stoppa klimatförändringarna?

Lokalgruppsmöte Tis 24 mars 2020
Tid och plats

Tisdag 24 mars 2020, 19:00–21:00
Cercle Suédois, 242, rue de Rivoli, 75001 Paris, Frankrike

Med anledning av coronaviruset skjuter vi upp seminariet. Vi planerar att genomföra det vid ett senare tillfälle och återkommer med information.

Nio framstående forskare inom nationalekonomi, juridik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap har skrivit årets Konjunkturrådsrapport. Utifrån etablerad forskning beskriver de hur det globala klimatsystemet fungerar, hur det hänger ihop med världsekonomin och hur olika typer av klimatpolitik påverkar utsläppen.

De menar bl a att kol – inte konventionell olja – är det centrala klimathotet och att den svenska klimatpolitiken måste ha ett globalt fokus. De menar också att gröna subventioner inte räcker.

Rapporten finns att läsa på SNS hemsida och har fått stort genomslag i svensk debatt.

Varmt välkommen till ett spännande samtal om hur klimatkrisen kan lösas.

Medverkande

Rapporten presenteras av John Hassler, ordförande i årets Konjunkturråd. Han är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet. John Hassler är en välkänd röst i svensk ekonomisk debatt och har bl a varit ordförande i det finanspolitiska rådet som granskar regeringens finanspolitik och ledamot av Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Anmälan och pris

För att anmäla dig, kontakta: snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS- och CCSF-medlemmar. Det kostar 20 euro för icke-medlemmar. Kostnaden för studenter och ”Young Professionals” är 10 euro. Här betalar du din medlemsavgift inför 2020.

Varmt välkomna!

Styrelsen för SNS Paris