SNS Paris: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Tor 11 april 2013
Tid och plats

Torsdag 11 april 2013, 19:00–21:00
Svenska Ambassaden, 17, rue du Barbet de Jouy, Paris

Skattesystemets utformning är en het fråga i både Frankrike och Sverige. I Frankrike har olika skattehöjningar diskuterats flitigt de senaste månaderna.

I Sverige uppgår den offentliga sektorns skatteintäkter till drygt 1 600 miljarder kronor, vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Detta ställer stora krav på skattesystemet. Skatterna ska upplevas som rättvisa samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.


SNS Konjunkturrådrapport 2013 lägger fram nya förslag för det svenska skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet och transparens. Detta främjar i förlängningen medborgarnas vilja att betala skatt.

Rapporten presenteras av rådets ordförande Lennart Flood, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Konferensen anordnas i samarbete med Svenska Ambassaden i Paris.

Anmälan

Senast tisdag 9 april till snsfrankrike@gmail.com. Obs! Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande. Mötet är kostnadsfritt för SNS-medlemmar och det bjuds på vin och tilltugg i baren. Icke-medlemmar betalar 20 euro och studenter får delta till halva priset.

Varmt välkommen! 

Styrelsen i SNS Paris