SNS Paris: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Mån 26 januari 2015
Tid och plats

Måndag 26 januari 2015, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Måndagen den 26 januari hälsar SNS Paris dig välkommen till ett möte om riskerna med skuldsättning.

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder.

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning.

Rapporten fokuserar på följande frågor:

  • När utgör en skulduppbyggnad ett problem?
  • Är Sverige i en sådan situation i dag?
  • Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken?
  • Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Matbeställning

Det finns möjlighet att köpa en tallrik mat för 15 euro att äta före konferensen. Beställning (samt avbeställning) görs direkt till Svenska Klubben på telefonnummer 01 42 60 76 67 senast torsdag morgon den 22 januari. OBS, inga matbeställningar genom SNS.

Anmälan

Senast torsdagen den 22 januari till snsfrankrike@gmail.com. Obs! Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande. Mötet kostar 15 euro och studenter och JCC-medlemmar får delta till halva priset.

Varmt välkommen!

Styrelsen i SNS Paris