SNS Samhällsprogram 2017

Ons 20 september 2017
Tid och plats

Onsdag 20 september 2017 09:00:00

SNS Samhällsprogram vänder sig till ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets.

Programmet består av elva utbildningsdagar uppdelat på tre etapper, varav den sista äger rum i Bryssel. Möten med ledande nyckelpersoner ger inblickar i beslutsfattande från lokal nivå till EU-nivå. Föredrag och seminarier varvas med studiebesök och informella samtal.

Information och intresseanmälan