SNS/SHOF Finanspanel: Bör Sverige gå med i Europas bankunion?

Mån 16 december 2019
Tid och plats

Måndag 16 december 2019, 08:00–09:15
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Regeringen har tillsatt en utredning för att analysera för- och nackdelar med ett svenskt deltagande i EU:s bankunion.

Några frågeställningar som utredningen aktualiserar är: Hur påverkas tillsyn och krishantering? Vilka blir konsekvenserna för svenska bankers konkurrensförhållanden? På vilka villkor kan Sverige delta?

Den 16 december presenterar utredningen sitt huvudbetänkande på SNS/SHOF Finanspanel av regeringens särskilda utredare, generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Nicolas Véron, verksam vid Peterson Institute for International Economics (PIIE) och Bruegel samt en ledande auktoritet på området, kommenterar utredningen utifrån ett europeiskt perspektiv.

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn och arrangeras av SNS och Swedish House of Finance.

Swedish House of Finance (SHOF) vid Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

Mötet hålls på engelska.

Medverkande

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet
Anna-Karin Jatko, särskild utredare och generaldirektör vid Exportkreditnämnden, EKN
Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
Nicolas Véron, senior fellow vid Bruegel i Bryssel och Peterson Institute for International Economics i Washington.

Samtalet leds av Pehr Wissén, Professor Emeritus of Practice, Swedish House of Finance.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, SHOF, och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 12 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!