SNS/Sieps: Hur påverkar EU svensk skattepolitik?

Seminarium 2018.11.29

Kan skattepolitiken förbli nationell när skattebaserna förändras och EU utvecklas? EU inverkar på olika sätt på det svenska skattesystemet och den svenska skattepolitiken. Sveriges ståndpunkt har länge varit att skattepolitiken ska vara en nationell angelägenhet. Men är det verkligen den bästa lösningen?

02:19 Mattias Dahlberg, professor finansrätt, juridiska fakulteten, Uppsala universitet
24:52 Katarina Nordblom, universitetslektor, docent, Institutionen för nationalekonomi, Göteborgs universitet
44:21 Åsa Hansson, universitetslektor, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

58:25 Panelsamtal

Mikael Witterblad, SNS, leder samtalet.