SNS/SIFR Finanspanel. Hur kommer banker med problem att hanteras i Sverige?

Seminarium 2016.02.16

Medverkande

Bo Becker, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan

Martin Blåvarg, tillträdande koncerncontroller, Handelsbanken

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör

Charlotte Rydin, chef för avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, med ansvar för bankkrishantering, Riksgälden

Pehr Wissén, SIFR och SNS, leder samtalet.