SNS/SIFR Finanspanel. Hur kommer banker med problem att hanteras i Sverige?

Seminarium 2016.02.16

Lyssna

Medverkande

BO BECKER, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan
MARTIN BLÅVARG, tillträdande koncerncontroller, Handelsbanken
HANS LINDBLAD, riksgäldsdirektör
CHARLOTTE RYDIN, chef för avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd, med ansvar för bankkrishantering, Riksgälden
PEHR WISSÉN, SIFR och SNS, leder samtalet.