SNS/SIFR Finanspanel: Sabine Lautenschläger, ledamot av ECB:s direktion, om bankunionen

Tor 13 november 2014
Tid och plats

Torsdag 13 november 2014, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Inom kort tas det första steget mot en bankunion i Europa. Den Europeiska centralbanken förbereder sig inför de nya banktillsynsuppgifterna som en del av en gemensam tillsynsmekanism − Single Supervisory Mechanism (SSM).

Den 4 november kommer ECB att inleda sina nya banktillsynsuppgifter. En vecka senare kommer ECB:s direktionsledamot SABINE LAUTENSCHLÄGER till SNS/SIFR Finanspanel för att berätta om arbetet.

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn. Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 11 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!