SNS Skåne: Rätt medicin för vården?

Tid och plats

Tisdag 1 mars 2016, 15:00–17:00
SEB, Östergatan 39 i Malmö

Tisdagen den 1 mars hälsar SNS Skåne dig välkommen till ett möte om sjukvårdens utmaningar.

Sjukvården står inför utmaningar. Större kunskap, bättre behandlingar och effektivare mediciner ökar livskvaliteten för den enskilde men innebär även ökade kostnader. Patienterna blir kunnigare och ställer högre krav på både bemötande och information. Stress och byråkratisk kultur gör det svårare att rekrytera och behålla personal. Sjukvården är en komplex organisation.

Hur skulle den ideala sjukvårdsorganisationen se ut om vi fick börja från noll? Hur ser det ut i andra delar av världen? Vilka utmaningar möter vi, och på vilket sätt kan modern teknik och entreprenörskap bidra? Det är några av de frågor vi ställer oss under SNS Skånes sjukvårdsseminarium.

Medverkande

Oscar Boldt-Christmas, principal och ansvarig för McKinsey’s skandinaviska health careteam inleder med en utblick som sätter våra svenska utmaningar i en internationell kontext. Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB resonerar kring framtidens utmaningar för den svenska sjukvårdsmodellen. Därefter diskuteras sjukvården av en panel som även består av Pia Kinhult, strategisk rådgivare på ESS och tidigare regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, samt Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Samtalet leds av journalisten Gunnar Wrede.

Anmälan

Anmäl dig till Linn Grönvall, linn.gronvall@sns.se

SNS Skåne vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Skåne