SNS Skåne: Så blir lärosätena bäst i klassen: framtidsreformer för högre utbildning

Seminarium Fre 24 november 2023
Tid och plats

Fredag 24 november 2023, 12:30–14:00
Stadshuset i Malmö stad, lokal Stortorget. Enklare lunch serveras från kl. 12.00.

Fredagen den 24 november sätter SNS Skåne fokus på framtiden för den högre utbildningen. Två rapporter presenteras inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

I rapporten Ändra allt!? En högskolepolitik för vår tid lyfter forskarna Mats Benner och Sylvia Schwaag Serger fram det senaste decenniets snabba expansion inom akademin samtidigt som svensk forskning halkar efter och vad som krävs för att möta viktiga framtidsutmaningar.

I rapporten Dimensionering av högre utbildning – vem är det egentligen som styr? beskriver professor Mats Bergman hur utbildningsutbudet styrs. En slutsats är att studenternas egna önskemål och arbetsmarknadens behov bör få större påverkan på utbudet.

Mötet inleds med att rapportförfattarna Mats Benner och Mats Bergman presenterar respektive rapport, därefter leder Pernilla Ström ett panelsamtal om förslagen.

Medverkande

Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Ellen Dahl, Regionchef Policy Halland och Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Mats Edenius, prorektor och professor vid Malmö Universitet

Per Eriksson, tidigare rektor vid Lunds universitet

Samtalet leds av Pernilla Ström, styrelseledamot SNS Skåne.

Anmälan

Mötet är öppet och kostnadsfritt. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan senast måndag den 20 november.

Välkommen!

SNS Skåne