SNS söker forskningsledare

Intresset för SNS policyrelevanta forskning växer. Nu söker vi en ny forskningsledare som vill vara med och starta, driva och kommunicera SNS forskningsprojekt.

Sveriges ledande mötesplats

SNS är Sveriges ledande mötesplats för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. Vårt uppdrag är att genom forskning, fakta och kunskapsutbyte bidra till lösningar på centrala samhällsproblem.

SNS samlar samhällsintresserade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har valt att engagera sig som medlemmar i SNS.

Ett 30-tal medarbetare jobbar på SNS kansli, som ligger på Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm. SNS finansieras genom medlemsavgifter, forskningsanslag och seminarie- och konferensavgifter.

Policyrelevant forskning

Målet med SNS forskning är att policyrelevant och aktuell forskning når beslutsfattare och bidrar med konstruktiva och välgrundade förslag till lösningar på samhällets utmaningar. SNS har en unik kunskapsprocess som bygger på medverkan av aktiva referensgrupper, vilket säkerställer ett utbyte av fakta och erfarenheter mellan praktiker och forskare.

Forskningen bedrivs av externa forskare verksamma vid svenska och internationella universitet. Forskarna svarar självständigt för analys och slutsatser i rapporterna som tas fram. Resultaten presenteras i format som är lätta att ta till sig för en bred krets av ledande beslutsfattare. Läs mer om SNS forskningsprojekt och kika gärna på våra publikationer.

Rollen som forskningsledare

Som forskningsledare på SNS är du med och formar inriktningen på SNS forskning. Till exempel har du stor möjlighet att påverka inriktningen på nuvarande och framtida forskningsprojekt genom att uppmärksamma relevant forskning och ta fram nya projektbeskrivningar. I dina dagliga uppgifter ingår även att bevaka relevanta forskningsfält, till exempel genom att delta på konferenser och seminarier som arrangeras av akademi och näringsliv. Du har också löpande kontakt med forskarna som skriver för SNS inom ramen för respektive forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning

I rollen som forskningsledare på SNS får du bland annat

 • initiera nya forskningsprojekt och ta fram projektbeskrivningar
 • leda och koordinera projekt från start till färdig forskningsrapport
 • arbeta med extern kommunikation i form av bland annat seminarier, pressmeddelanden och debattartiklar, i samarbete med SNS projektledare och kommunikatörer
 • möjlighet att förkovra dig inom en bred uppsättning områden som är relevanta för SNS verksamhet
 • hålla i kontakterna med de referensgrupper av praktiker och beslutsfattare som följer respektive forskningsprojekt
 • söka finansiering till projekten hos forskningsstiftelser och i SNS medlemskrets av myndigheter, företag och organisationer
 • rekrytera forskare, inom Sverige eller från universitet i andra länder, till SNS forskningsprojekt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

 • har forskarutbildning inom ämnen som nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia eller sociologi
 • har ett starkt intresse för tillämpad samhällsforskning
 • är utåtriktad och har goda projektledaregenskaper
 • är kommunikativ och en god skribent.

Anställningens omfattning

Anställningsform: I första hand tillsvidareanställning, även andra anställningsformer kan komma i fråga.

Omfattning: Heltid.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag

Vi vill gärna ha din ansökan senast den 6 januari, 2020. Ansökan skickas till Mikael Witterblad, mikael.witterblad@sns.se, chef för SNS forskningsprogram. Hör gärna av dig till Mikael om du har några frågor om tjänsten. Han nås även på mobil: 070-532 28 89.
Läs mer om vår senaste rekrytering här.

SNS värderingar

Oberoende

 • SNS är en politiskt obunden organisation och står fri från enskilda intressen.
 • SNS värnar den akademiska friheten. Forskarna svarar självständigt för den analys och de slutsatser de för fram.
 • SNS som organisation tar inte ställning i policyfrågor.

Fördjupning och vetenskaplighet

 • SNS bidrar till samhällsdebatten med fördjupning och dialog, baserad på forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
 • Hela SNS verksamhet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och ett öppet och fritt sökande efter fakta och kunskap.

Öppenhet och pluralism

 • SNS krets av organisationsmedlemmar består av en allsidig och bred sammansättning av svenska företag och myndigheter.
 • Verksamheten är beroende av ett brett förtroende från det svenska samhället.