SNS Tokyo: Ett samtal om penningpolitik med Anders Vredin

Tid och plats

Torsdag 30 maj 2013, 18:00–20:00
Klubbrummet på Sveriges ambassad i Tokyo.

Penningpolitik står i centrum av den japanska och globala debatten och med anledning av detta bjuder SNS Tokyo in till ett samtal med Sveriges Riksbanks stabschef Anders Vredin.

Anders Vredin är sedan 2012 stabschef på Sveriges Riksbank. Tidigare uppdrag på riksbanken inkluderar forskningschef och chef för avdelningen för penningpolitik. Anders Vredin var VD för SNS 2010-11. Anders disputerade på Handelshögskolan i Stockholm 1988, var forskare på Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning (1988-92) och docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (1993-96). Bland övriga uppdrag märks ledamot i Calmfors-kommissionen (om svenskt medlemskap i EMU) samt rådgivare åt Norges Bank.

Anmälan

Anmäl dig så snart som möjligt till stefan.nilsson@hfcadvisory.com.
Att bli medlem i SNS Tokyo kostar 1000 yen per kalenderår – årsavgiften för 2013 betalas vid mötet.

Som vanligt hålls SNS Tokyos möten på svenska.

Varmt välkomna!

Stefan Nilsson, ordförande, SNS Tokyo
Louise Gärdestad, sekreterare, SNS Tokyo