SNS Väst: Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris

Tis 19 februari 2013
Tid och plats

Tisdag 19 februari 2013, 14:30–17:30
Hörsalen Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg.

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU), SNS Väst och Europa direkt bjuder in till bokseminarium.

Kan EU stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska de sociala klyftor och politiska spänningar som krisen har skapat? Går ekonomisk konkurrenskraft att kombinera med utbyggd välfärd och hänsyn till miljön? I Europaperspektiv 2013 diskuterar tretton ledande svenska forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap alternativa vägar för EU att ta sig ur den ekonomiska krisen. På seminariet möter några av författarna vassa kommentatorer i en debatt om den globala konkurrenskraftens rätta pris. Läs mer på: www.europaperspektiv.se

Seminariet arrangeras av CERGU i samarbete med SNS Väst och Europa Direkt.

Medverkande

LINDA BERG, föreståndare för CERGU
ANNA MICHALSKI, statsvetare, Uppsala universitet
HELENA L NILSSON, chef för Enheten forskning, utveckling och utbildning, Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen, ledamot i REGU – Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet
MATTIAS BENGTSSON, sociolog, Göteborgs universitet
MALIN PERSSON, Industrial Advisor, JKL, ledamot i REGU
JÖRGEN HETTNE, jurist, Lunds universitet och Sieps
CHRISTINA OLSEN LUNDH, lektor i EU-rätt och forskare vid CERGU
THOMAS TANGERÅS, nationalekonom, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
FILIP JOHNSSON, professor i uthålliga energisystem, Chalmers

ANN IGHE, ekonomihistoriker och lärare i Europakunskap, Göteborgs universitet, leder mötet

Anmälan

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt. Deltagarna erhåller ett exemplar av boken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris. Europaperspektiv 2013. Santérus förlag, Stockholm 2013. OBS! Anmälan om deltagande obligatoriskt, senast fredagen den 15 februari 2013. Anmälan sker här.

Varmt välkommen!