SNS Väst: Konjunkturpanel 2013

Ons 23 januari 2013
Tid och plats

Onsdag 23 januari 2013, 15:00–17:30
SEB, Östra Hamngatan 24.

Sveriges ekonomi står nu och stampar och påverkas kraftigt av svag utveckling i Eurozonen. Exporten sviktar, hushållen håller hårdare i plånböckerna och varslen ökar. Vad kommer att hända med konjunkturen under 2013? Hur påverkas vi av eurokrisen?

På mötet presenteras och diskuteras även SNS Konjunkturrådsrapport 2013: Dags för enkla skatter. I rapporten presenteras nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

Välkommen att höra några av Sveriges främsta konjunkturbedömare diskutera det ekonomiska läget.

Medverkande

ROBERT BERGQVIST, chefsekonom SEB
CECILIA HERMANSSON, chefsekonom Swedbank
GÖRAN HJELM, forskningschef makroekonomi, Konjunkturinstitutet
LENNART FLOOD, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Seminariet leds av HENRIC BORGSTRÖM, journalist och författare.

Anmälan

Senast måndagen den 21 januari till alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!

SNS Väst
Gunilla Nyström, ordf, Johan Carlsten, Maria Hedlund, Lisbeth Höglund, Jan Kaaling, Hans Nyman, Thore Sahlin