SNS Väst: Modeller för upphandling av välfärdstjänster

Tid och plats

Tisdag 26 mars 2013, 15:30–17:30
SEB Östra Hamngatan 24.

Varje år upphandlar landstingen och kommunerna vård- och omsorgstjänster för omkring 50 miljarder kronor. Hur kan vi utforma regelverken så att skattebetalarna får mer och bättre välfärd för pengarna?

Den omfattande forskningen om offentlig upphandling har presenterat ett stort antal modeller för upphandling. Hur kan upphandlingsförfarandet utformas, hur transparent och förutsägbart bör det vara och i vilken grad bör upphandlaren själv kunna välja vinnare i budgivningen? Vad säger forskningen om förutsättningar och villkor vid upphandling av vård och omsorg? Detta behandlas i en rapport i serien SNS Analys.

Medverkande

JAN-ERIC NILSSON, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, presenterar rapporten Offentlig upphandling från forskningens horisont
ÅKE BLIXT, VD, Spine Center.
ANNA JOHANSSON, kommunalråd och ordförande för socialdemokraterna i Göteborg
HENRIK JORDAHL, docent i nationalekonomi och verksam vid IFN samt extern forskningsledare för Från välfärdsstat till välfärdssamhälle
HELENE MELLSTRÖM, områdeschef inom Rehab/Psykiatri, Bräcke diakoni
HELENA ROSÉN ANDERSSON, advokat, Advokatfirman Lindahl

Mötet leds av ILINCA BENSON, forskningsledare SNS och fler medverkande tillkommer.

Anmälan

Senast fredagen den 22 mars till alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!

SNS Väst
Gunilla Nyström, ordf, Johan Carlsten, Maria Hedlund, Lisbeth Höglund, Jan Kaaling, Hans Nyman, Thore Sahlin