SNS Väst: Så skapas fler åtkomliga bostäder för hushåll med låga inkomster

Tis 25 oktober 2016
Tid och plats

Tisdag 25 oktober 2016, 15:00–16:30
SEB:s lokaler på Östra Hamngatan 24, Göteborg.

Bostadsbristen är ett av våra största samhällsproblem. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, ger sin syn på hur vi ger bättre möjligheter för unga, nyanlända och låginkomsttagare att hitta en bostad där jobben finns.

När staten inte lyckas genomdriva nödvändiga reformer blir lokala initiativ allt viktigare. Men frågetecknen om hur detta ska gå till är många.

Hur ser situationen ut i Göteborg? Hur ökas byggandet och vilken typ av bostäder ska byggas? Kan det befintliga beståndet göras mer tillgängligt för låginkomsthushåll, till exempel genom att undvika kostsamma renoveringar eller att lätta på kraven för hyresgäster? Och vilken roll ska stat, kommun respektive marknaden ha i beslut som rör bostadsbyggande?

Hans Lind presenterar förslag ur boken Åtkomliga bostäder – Så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad som publicerades på SNS tidigare i år. Ledande företrädare från byggbranschen deltar i samtalet.

Frågor

Vid anmälningsfrågor vänligen kontakta Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.

Varmt välkommen!
SNS Väst