Sociala investeringar i Sverige

Tid och plats

Onsdag 25 mars 2015, 15:30–17:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

I två nya uppsatser ger Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, en sammanställning av erfarenheter och utvecklingsbehov för sociala investeringsfonder i Sverige.

Den ena uppsatsen tar sin utgångspunkt i de kommuner som har infört fonderna, med pionjärkommunen Norrköping som ett exempel, och utmynnar i fem råd om hur dessa fonder bör utformas.

I den andra uppsatsen betonar HULTKRANTZ vikten av att utveckla metodik för att bedöma lönsamheten av sociala investeringar. Han tar också upp kommunernas behov av nationellt stöd och diskuterar var ett sådant ansvar bör ligga – samlat eller på olika sektorsmyndigheter.

Vid seminariet kommenteras uppsatserna av SUSANNE ACKUM, finansråd vid Finansdepartementet och LARS STJERNKVIST, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

Sociala investeringar syftar på tidiga insatser riktade till personer som riskerar att hamna i utanförskap. I Sverige innebär det oftast kommunala satsningar på barn och ungdomar som ska ge långsiktiga effekter för såväl individen som för samhället.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt för SNS-medlem*. Avgiften för icke-medlem är 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras.
Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 23 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!