Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk, 2 upplagan

Roger Hansson Thomas Lundén Carl Göran Lindgren Heléne Ljung

Publikation 2006.11.16

Europa är mångspråkigt: franska, vitryska, katalanska, maltesiska, makedonska, färöiska, walesiska… Vi kan inte lära oss alla språk, men för att förstå och verka i dagens Europa behöver vi grundkunskaper om geografisk utbredning, alfabet och släktskap.

Vilka särskilda bokstäver finns i polskan? Är slovenska och slovakiska samma språk? I vilka länder talas nederländska? Är det samma tangentbord för franskan i Schweiz och Frankrike? Vad är sorbiska?

Språk och skrift är både faktarik och spännande − en användbar och lättillgänglig kunskapskälla om de europeiska språken. Här bjuds på underhållande läsning om turerna kring att återinföra ett minoritetsspråk, om vilda dialekter, om cediljens historia och mycket, mycket mer.