Stadens triumf

Edward Glaeser

Publikation 2012.05.29

Hur kommer det sig att vissa städer kokar av energi medan andra förvandlas till spökstäder? Och hur kommer det sig att många hyllar livet bland gröna träd samtidigt som en större andel av jordens befolkning idag bor i städer än på landsbygden?

provlas_stadens_triumf.pdf 260,6 KB PDF

Edward Glaeser gör upp med myter och föreställningar som starkt påverkar hur våra samhällen utvecklas. Han tar med läsaren till städer runt om i världen, inte minst de amerikanska städer som övergetts av industrier och invånare och där gator och hus gapar tomma. I en problemdrabbad stad är det lätt att bli uppgiven, men det är i städerna framtiden finns, menar Glaeser. Utvecklingsvärldens megastäder – även slumområdena – bör ses som tecken på något positivt: att människor samlas nära varandra är förutsättningen för välstånd, kreativitet och ett miljövänligare samhälle.

Hur vi utformar våra städer har avgörande betydelse för vår framtid. Att Kina och Indien inte anammar den amerikanska livsstilen i utbredda förortslandskap som förutsätter minst en bil per familj är kanske den viktigaste framtidsfrågan enligt författaren, som vigt sitt liv åt att förstå hur städer fungerar.

Stadens triumf är en kärleksförklaring till staden men också en plädering för förtätade städer som byggs på höjden och en kritik mot ett alltför långt drivet historiskt bevarande.

Edward Glaeser är en välkänd debattör och professor i nationalekonomi vid Harvard
University. Han skriver tankeväckande, lärorikt och underhållande i ett ämne som berör allt fler.

Rasmus Waern, arkitekt och arkitekturhistoriker, har skrivit förord till den svenska utgåvan.

Läs om boken i Byggindustrin.

Läs om boken i Hufvudstadsbladet.

Recensioner

… för det mesta är han precis så där analytisk och infallsrik och nyanserad som man ju blir av att bo i innerstan.

Mark Isitt, DN

… även om det naturligtvis inte går att beskriva framtiden stad med någon exakthet, kan man ändå konstatera att framtiden tillhör staden.

Bengt Wahlström, Hufvudstadsbladet

Han skriver med den glödande, snärtiga prosa vi numer förväntar oss av populärvetenskapliga amerikanska fackböcker och förklarar, övertygande och sakligt, hur storstäder får människor att bli mer produktiva, hur de får fattiga att klättra uppåt snabbare, hur vi blir mindre ensamma, mer kreativa, mer hälsosamma…

Dagens Nyheter

Glaesers arbete är en enastående intressant bok. Det är en imponerande uppvisning […] om hans kunskaper i historia, litteraturhistoria, konst och arkitektur, allt som allt ett uttryck för ett levande intresse för människor och deras levnadsvillkor. Boken kan därför varmt rekommenderas till alla som har ett intresse för städers utveckling.

Ekonomisk Debatt

Stadens triumf är en mycket användbar bok för den som arbetar med stadsutveckling t.ex. arkitekter, ekonomer och kulturgeografer. Då boken är välstrukturerad och relativt lättläst kan den läsas av de flesta som intresserar sig för stadsutveckling.

Mattias Bjellvi, Btj