Står svensk ekonomi inför en kris?

Seminarium Ons 9 november 2022
Tid och plats

Onsdag 9 november 2022, 09:00–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Kaffe och macka serveras från kl. 08:30.

Hög inflation och räntehöjningar har negativ inverkan på svensk ekonomi. Mycket tyder på att Sverige går in i en lågkonjunktur under nästa år. Hur djup blir lågkonjunkturen? Finns det behov av politiska krisåtgärder? Och vad går att lära från tidigare kostnadskriser?

Kriget i Ukraina har medfört höga energipriser i Europa. I många europeiska länder finns en ökad risk för elransonering. I ett sämre scenario riskerar delar av tysk industri att tillfälligt stängas i vinter. De ökade energipriserna har också lett till andra prishöjningar i ekonomin. Hur påverkas olika branscher och investeringar i Sverige av den höga inflationen? Och hur bör Riksbanken och regeringen agera?

Medverkande

Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden

Günther Mårder, vd Företagarna

Staffan Salén, vd Salénia

Pär Österholm, professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Samtliga talare deltar på plats.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 8 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!