Statliga investeringar i transportinfrastruktur

Seminarium 2019.06.18

Statliga investeringar i transportinfrastruktur lyfts ofta fram som ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt. Men vilka är egentligen de samhällsekonomiska effekterna? I en ny SNS-rapport beskrivs hur investeringar i exempelvis höghastighetsbanor påverkar produktivitet, sysselsättning och bostadsbyggande.

Medverkande

Maria Börjesson, professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet

Panelsamtal
Maria Börjesson, Lars Westin

Pär Helgesson, chef för portfolio and project management office, SJ AB

Ulf Perbo, Chef Näringspolitik, Transportföretagen

Erika Ullberg, oppositionsregionsråd (S), Region Stockholm

Samtalet modereras av David Sundström, forskningsledare, SNS.