Statsbyggnad. Den offentliga maktens organisation, 6 upplagan

Olof Petersson

Publikation 2007.11.13

I praktiken har makten att förbereda och genomföra de offentliga besluten överlåtits på anställda tjänstemän. Denna översikt över dagens offentliga sektor är ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan demokrati och byråkrati. Den offentliga makten utövas i ett samspel mellan många olika myndigheter och organisationer.

Boken berättar om hur makten är organiserad på statlig, regional, kommunal och internationell nivå. Det visar sig att dagens maktstruktur i mycket bestämts av tillfälligheter. Den offentliga makten i en demokrati måste emellertid ytterst grundas på att medborgarna förstår och samtycker till statsskickets grunder.