Statsvetenskapens grunder

Leif Lewin

Publikation 2007.08.10

Politik uppstår ur insikten att det finns saker man inte kan åstadkomma på egen hand. Samhället kan förbättras genom samarbete. Men samarbetsproblemet rymmer också många fällor.

I denna populärvetenskapliga bok får läsaren följa hur statsvetenskapens stora tänkare, klassiker såväl som samtida, resonerat kring samarbetsproblemet.

Pocketbiblioteket, nr 27.