Stort intresse för SNS forskningsprojekt om brottslighet och samhälle – Fler rapporter lanseras under hösten.

SNS forskningsprojektet Brottslighet och samhälle fokuserar på åtgärder mot brottslighet med stor negativ inverkan på samhället. Projektet startade 2022 och hittills har åtta rapporter publicerats. Under hösten lanseras ytterligare tre: om ungdomsrabatt och ungdomsfängelser, om hur organiserad brottslighet påverkar näringslivet och om vad som avgör återfall i brottslighet.

Projektet avslutar i december 2024, men i och med frågans aktualitet och stort intresse så fortsätter SNS belysa frågor om brottslighet. I början av 2025 startar ett nytt projekt med fokus på organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin. Referensgruppen till det nya projektet formas under hösten.

Rapportlansering: HUr effektiva är övervakningskameror?

Nationalekonomen Mikael Priks rapport handlar om effekten av polisinsatser och övervakningskameror, två områden som det satsats mycket på de senaste åren. Forskning om hur olika insatser påverkar brottslighet kan ge värdefull information om hur stora resurser sam­hället bör lägga på olika typer av insatser. Frågor som diskuterades på lanseringen av rapporten var i vilken utsträckning polisens insatser påverkar brottsligheten. Och hur kan vi veta om det är värt att satsa resurser på dessa åtgärder eller om de skulle göra mer nytta på andra områden?

Rapporten har uppmärksammats i Dagens Nyheter och Eskilstuna-Kuriren. Mikael Priks har också presenterat rapporten på TrygghetNu, en konferens med fokus på brottsbekämpande metoder och tekniker och integritetsskydd.

Hör forskaren Mikael Priks om slutsatserna i rapporten: Hur påverkar polis och övervakningskameror brottslighet? 

Seminarium om organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin

Under våren talade den svenska och den norska justitieministern, Gunnar Strömmer och Emilie Enger Mehl, på konferensen om organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin. Tillsammans med kriminologiprofessorn Amir Rostami, diskuterade de hur skyddet mot oseriösa och kriminella aktörer inom välfärdsverksamheter kan stärkas. Och hur man kan upptäcka och hantera den kriminella ekonomins möjliggörare, samt vilka verktyg polisen, andra myndigheter och näringslivet behöver för att stoppa dem. Intresset var stort: 100 personer deltog på plats och över 300 följde konferensen digitalt.

På konferensen deltog även rikspolischef Petra Lundh, Per Eleblad, generaldirektör för den nya Utbetalningsmyndigheten, Per Långsved, Sverigechef på Nordea, Lena Nitz, expert brottslighet och trygghet, Svenskt Näringsliv, och Johanna Skinnari, enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Se seminariet här: Konferens om organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin

Läs de rapporter och se seminarierna som producerats inom ramen för projektet hittills: Brottslighet och samhälle