Strävan efter transparens. Granskning, styrning och organisering i sjukvårdens nätverk

Charlotta Levay (red.) Caroline Waks (red.)

Publikation 2006.10.03

På senare år har det tagits allt fler initiativ till att genomlysa sjukvården. Som exempel kan nämnas ackreditering, evidensbaserad medicin, WHO:s rankningar av olika länders sjukvårdssystem och mediernas jämförelser av olika sjukhus. Stora förhoppningar knyts till nya tekniska möjligheter att skapa öppenhet och utkräva ansvar.

Strävan efter transparens undersöker strävan efter transparens i svensk sjukvård. Hur väl går det egentligen att återge sjukvårdskvalitet med några få enkla mått? Vad är det egentligen som synliggörs och vad kommer i skymundan? Transparens i sjukvården är varken oproblematisk eller gratis, men kraven på insyn kommer inte att minska, snarare tvärtom.

Redaktörer för boken är Charlotta Levay och Caroline Waks. Övriga författare är forskare i företagsekonomi och hälso- och sjukvård i Uppsala och Stockholm.