Studentexamen

Olof Petersson

Publikation 2010.03.29

Nästan alla ungdomar slutar skolan med ”att ta studenten”. Men ordet studentexamen försvann ur officiella dokument för länge sedan. Många av de gamla traditionerna lever ändå kvar. Vad innebar egentligen studentexamen när denna examen var en realitet?

Studentexamen handlar om hur staten styrt och kontrollerat ungdomars kunskaper och därmed organiserat en av samhällets viktigaste urvalsmekanismer: rätten att få studera vid universitet och högskolor.

Pocketbiblioteket, nr 44.

 

Recensioner

Boken beskriver på ett intresseväckande sätt hur examination och förberedelser inför studentexamen gick till och alla som i dag har egen erfarenhet av hur det var känner igen sig.

Elisabeth Sörhuus, BTJ