Styrelsearbete i bolag med olika ägare – likheter och skillnader

Per Strömberg Helena Levander

Lyssna

Lyssna på seminariet

De riskkapitalägda bolagens styrelser arbetar mer effektivt än styrelser för börsbolag och bolag med statligt ägande. Det visar studien Styrelsearbete i bolag med olika ägare – likheter och skillnader av Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

styrelsearbete.pdf 1,2 MB PDF

Rapporten har tagits fram inom ramen för SNS Corporate Governance Seminars & Roundtable och presenterades på ett seminarium på SNS den 3 februari.

– En viktig fråga är hur väl styrelsen uppfyller rollen som mellanhand mellan företagsledning och ägare. Studien visar att bolag som är riskkapitalägda är bättre än andra ägarformer på att säkerställa god kommunikation mellan styrelse, ägare och ledning, säger Per Strömberg

En av studiens utgångspunkter är att effektivt styrelsearbete förutsätter att styrelsen har goda kunskaper om ägarnas mål.

– Något som förvånade mig var att kunskapen är lägst hos styrelser för statligt ägda bolag om ägarnas mål och vad ägaren vill – trots att de bara har en ägare, säger Helena Levander, grundare och ordförande Nordic Investor Services, som genomfört den kvalitativa delen av studien.

Conor Kehoe, som grundat och leder McKinseys europeiska Private Equity Practice, deltog i seminariet och förklarade att den ekonomiska krisen fick analytiker i USA och Storbritannien att fundera över var styrelser och ägare befann sig när banker fattade dåliga beslut. Detta har föranlett ökade krav på styrelser att faktiskt styra, menar han.

Styrelser behöver engagera sig mer och lägga mer tid på sitt uppdrag.

Huvudägare borde vara mindre blygsamma, mer bestämda, ha en starkare åsikt och kommunicera den. Det skulle gynna företagen, säger Conor Kehoe.
Kia Orback Pettersson, som har många års erfarenhet från styrelsearbete och bland annat är styrelseordförande i NAI Svefa AB, Ponderus Invest AB samt Teracom AB, kommenterade rapporten:

Precis som rapporten visar, är min erfarenhet att likheterna är större än skillnaderna mellan olika ägarformer. Enligt min uppfattning är det den fas företaget befinner sig i som väger tyngst för hur styrelsearbetet fungerar.

– Ömsesidig tillit mellan ledning och styrelse, och hög kompetens hos styrelsen kan skapa god dynamik och stärka ett företag oavsett ägarform. Men det kan vara svårt att dokumentera sådana saker i den här typen av studie, säger Johan Bygge, verksamhetschef för EQT Partners AB.

Forskare

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, verksam vid Swedish House of Finance.

Undersökningsledare

Helena Levander, grundare och ordförande, Nordic Investor Services.