Svensk energipolitik under tre decennier. En studie i politikermisslyckanden

Marian Radetzki

Är svensk energipolitik lönsam? Gör politiken skada eller nytta? Här granskas svensk energipolitik ur ett marknadsekonomiskt perspektiv.

Utgångspunkten är att energipolitik endast kan motiveras vid s.k. marknadsmisslyckanden. Författaren kritiserar energipolitikens utövare för att inte bekänna sig till denna syn eller för att göra avsteg från den just när det handlar om energifrågor. Boken behandlar samhällsnyttan av de politiska åtgärder som beslutats och genomförts under den studerade 30-årsperioden.