Svensk handel

Hans Hansson

Publikation 2007.05.31

Hur ser den historiska och ideologiska bakgrunden till frihandel ut i ett internationellt och i ett svenskt perspektiv? Vilka är argumenten för och emot frihandel och protektionism? Vilken är utrikeshandelns roll och vilka effekter har den för den svenska ekonomin?

Förutom dessa frågor diskuteras svensk handelspolitik och förändringar i utrikeshandelns förutsättningar samt den svenska handelspolitiken efter EU-inträdet.

Pocketbiblioteket, nr 26.